Testirajte svoje digitalne vještine

Uradite ovaj jednostavni test koji će vam pomoći da razumijete svoj nivo digitalnih vještina.

Zašto bi trebalo da razumijete svoje digitalne vještine?

Na trenutnom tržištu rada, većina poslova zahtijeva određeni nivo digitalnih vještina. Kada budete polagali ovaj test, dobićete set pitanja zasnovanih na okviru digitalnih kompetencija koji je strukturisan da razumije nivo vaših vještina na jasan način u različitim aspektima.

Kada završite test, dobićete detaljan izvještaj sa opisom vašeg prosječnog nivoa. Moći ćete da identifikujete svoje jake i slabe strane.

Kako funkcioniše ovaj test?

  • Prvo odgovorite na nekoliko pitanja u vezi sa osnovnim informacijama o vašem poslu iz snova i nivou obrazovanja kako biste prilagodili test svojim potrebama 
  • Počinje pravi test - gdje birate odgovarajuću opciju kao odgovor za svako pitanje
  • Nakon što završite test, vidjećete nivo svojih digitalnih vještina
  • Takođe ćete dobiti detaljan izvještaj sa opisom vašeg nivoa

Šta dalje?

Samo poznavanje vašeg nivoa digitalnih vještina nije dovoljno. Kada dobijete rezultate testa, možete identifikovati skupove vještina koje treba da poboljšate da biste napredovali u svom trenutnom poslu ili bili spremni za svoj potencijalni posao.

Na kraju testa ćete pronaći plan učenja koji će vam pomoći da identifikujete i pohađate kurseve koji će vam biti od pomoći u dostizanju  određenih ciljeva učenja.

Video file