Micro-Credentials and European Digital Credentials for Learning

As a contribution to the European Year of Skills, on 24 April 2024, the European Digital Credentials for Learning team hosted a webinar focusing on the synergies between micro-credentials and European Digital Credentials for Learning (EDCs). European Commission representatives, Koen Nomden, Isabel Ladrón Arroyo and Céline Jambon, provided an overview of the policy context within which both micro-credentials and EDCs evolve and operate.

Ovu internet stranicu upravlja Generalni direktorat za zapošljavanje, Jedinica E1. Dizajnirana je tako da je može upotrebljavati što više ljudi, uključujući osobe sa invaliditetom.

Svi korisnici trebaju biti u mogućnosti da:

Subscribe to