Европас мобилност

Ако сте завършили стаж или сте учили в продължение на един семестър в друга страна и търсите официален начин да регистрирате вашия опит, имаме нещо, което може да ви заинтересува! Европас мобилност е документ, който може да ви помогне да представите по прост, последователен и разбираем начин придобитите от вас умения.

Мобилността означава ли винаги нови умения?

Престоят в друга държава е чудесен начин да се запознаем с нови култури и да придобием нови умения посредством множество преживявания. Европас мобилност ви дава възможност да регистрирате и представяте по широко признат начин тези ценни нови умения и опит, придобити по време на стаж, доброволческа дейност или семестър в чужбина.

Как Европас мобилност може да ми бъде от полза?

За вашето професионално развитие е важно да можете да регистрирате и да разсъждавате върху придобития от вас опит по време на пътуване, обучение или работа в чужбина.

Европас мобилност е документ, в който се описват уменията, придобити по време на конкретна дейност за мобилност. Документът може да включва информация за вашата роля и отговорности, умения, свързани с работата, езикови умения, умения в областта на цифровите технологии, организационни и управленски умения и умения за общуване. Тези умения могат да бъдат много ценни, когато кандидатствате за работа и курсове в бъдеще.

С Европас мобилност ще можете лесно да актуализирате вашия Европас профил с информацията и уменията от този документ, след което можете да го съхраните във вашата библиотека в Европас.

Как мога да получа документа Европас мобилност?

Ако участвате в организирана дейност за мобилност в друга страна и желаете да получите документа Европас мобилност, трябва да поискате от изпращащата организация (напр. училището или институцията, която организира вашата дейност) да се регистрира в националния Европас център във вашата страна.

Изпращащата организация и приемащата организация (организацията или институцията, която ще посетите в чужбина) ще попълнят съответните документи.

Ще получите вашия документ Европас мобилност в края на вашата дейност в чужбина.

Примери за Европас мобилност