Europass-mobilitetsbevis

Hvis du har jobbet som praktikant eller studert et semester i et annet land og er på utkikk etter en måte å dokumentere erfaringen din på, har vi noe som kan interessere deg. Et Europass-mobilitetsbevis er et dokument som kan hjelpe deg med å profilere ferdigheter du har tilegnet deg på en enkel, konsekvent og forståelig måte.

Mobilitet betyr ferdigheter

Å tilbringe tid i et annet land er en fin mulighet til å lære om nye kulturer, samle erfaringer og dermed utvikle nye ferdigheter. Med mobilitetsbeviset kan du dokumentere og formidle nye ferdigheter og erfaringer du har fått som praktikant, frivillig eller korttidsstudent i utlandet på en bredt anerkjent måte.

Hvilke fordeler har jeg av et Europass-mobilitetsbevis?

For din framtidige karriere er det viktig at du er i stand til å dokumentere erfaringer du gjorde mens du reiste, studerte eller jobbet i utlandet.

Et Europass-mobilitetsbevis er et dokument som beskriver ferdighetene du tilegnet deg under et utenlandsopphold. Det kan beskrive roller og ansvar, arbeidsrelaterte ferdigheter, språkkunnskaper, IT-kunnskap, organisasjons- og lederegenskaper og/eller kommunikasjonsevne. Disse ferdighetene kan være svært verdifulle når du søker på jobber eller kurs.

Du kan enkelt oppdatere Europass-profilen din med ferdigheter og informasjon fra mobilitetsbeviset ditt og lagre alt i Europass-biblioteket ditt.

Hvordan kan jeg få et Europass-mobilitetsbevis?

Hvis du deltar i en organisert utveksling og ønsker å motta et Europass-mobilitetsbevis, må du be skolen eller institusjonen som sender deg ut om å registrere seg ved det nasjonale Europass-senteret i landet der du bor.

Begge partnerne i utvekslingen (institusjonen du kommer fra og vertsinstitusjonen) vil bli bedt om å fylle ut de nødvendige dokumentene.

Du vil motta mobilitetsbeviset etter at utenlandsoppholdet er over.

Eksempler på Europass-mobilitetsbevis