Управление на вашите лични данни в Европас

Защитата на вашите лични данни е приоритет за Европас. Никога няма да обменяме, продаваме или използваме личните данни от вашия Европас профил. Вие контролирате с кого се споделя информацията за вас и за какъв период от време.

Как Европас използва вашите данни?

Европас използва информацията във вашия профил, за да извърши анализ на вашите умения и да ви предложи интересни за вас работни места и курсове. Ако решите, винаги можете да изключите тази функция на Европас.

Европас събира анонимизирани статистически данни (напр. колко от посетителите в Европас са се регистрирали) и тенденции (напр. дали потребителите на Европас имат високи нива на цифрови умения). Вашите лични данни никога няма да бъдат използвани в този процес.

По всяко време можете да изтриете целия или част от вашия Европас профил, така че винаги да имате пълен контрол върху вашата информация.

Съхранение на информацията във вашия Европас профил

Вашият Европас профил е вашият личен онлайн инструмент за управление на цялата информация за вашите умения, квалификации и опит. Можете да включите лични данни във вашия профил и да съхранявате файлове (напр. автобиографии, дипломи) във вашата библиотека в Европас.

В Европас не бива да съхранявате информация, която би могла да се счете за неподходяща или обидна, или която съдържа чувствителни лични данни (напр. за вашето здраве).

Споделяне на информацията от вашия Европас профил

Европас никога няма да споделя вашия профил или файлове без вашето съгласие. Ако желаете, можете да споделяте връзки към вашия Европас профил и файловете (напр. автобиографии, дипломи) от вашата библиотеката Европас с работодатели, образователни институции и други.

Винаги трябва да знаете точно с кого споделяте вашата информация.

Моля, имайте предвид, че в някои случаи получателите, особено извън ЕС, може да не подлежат на изисквания за защита на данните.

Повече информация

Европас е безплатен инструмент, разработен от Европейската комисия, за целите на работата и ученето в Европа. Можете да се свържете с екипа на Европас по всякакви въпроси относно управлението на вашите лични данни.

Можете да прочетете официалната декларация за поверителност за Европас, която съдържа координати за връзка с Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД).