Teie isikuandmete haldamine Europassis

Teie isikuandmete kaitsmine on Europassi prioriteet. Europass ei jaga, müü ega kasuta kunagi teie Europassi profiilis sisalduvaid isikuandmeid. Teie ise kontrollite, kellega ja kui kauaks te oma isikuandmeid jagate.

Kuidas Europass teie isikuandmeid kasutab?

Europass kasutab teie profiilis olevaid isikuandmeid, et analüüsida teie oskusi ning soovitada teile sobivaid töökohti ja kursusi. Võite need Europassi funktsioonid alati välja lülitada.

Europass kogub anonüümseks muudetud statistikat (nt kui palju külastajaid on Europassis registreeritud) ja suundumusi (nt kas Europassi kasutajatel on kõrgel tasemel digioskused).Selles protsessis ei kasutata kunagi teie isikuandmeid.

Võite alati kustutada kogu oma Europassi profiili või osa sellest, et teil oleks alati täielik kontroll oma isikuandmete üle.

Teabe säilitamine Europassi profiilis

Teie Europassi profiil on teie isiklik veebipõhine vahend, mille abil hallata kogu teavet teie oskuste, kvalifikatsioonide ja kogemuste kohta. Saate lisada teavet oma profiili ja säilitada faile (nt CV, diplom) jaotises „Minu teek“.

Te ei tohiks Europassi salvestada teavet, mida võib pidada sobimatuks või solvavaks või mis sisaldab tundlikke isikuandmeid (nt teie tervise kohta).

Teabe jagamine Europassi profiilist

Europass ei jaga kunagi teie profiili ega faile teie nõusolekuta. Soovi korral võite tööandjate, haridusasutuste ja teistega jagada oma Europassi profiili linki ja jaotisesse „Minu teek“ salvestatud faile (nt CV, diplom).

Tagage alati, et teile on teada nende isikute identiteet, kellega oma andmeid jagate.

Palun pange tähele, et mõnel juhul, eriti väljaspool ELi, ei pea vastuvõtjad täitma andmekaitsenõudeid.

Lisateave

Europass on Euroopa Komisjoni välja töötatud tasuta vahend Euroopas töötamiseks ja õppimiseks. Kui teil on küsimusi oma isikuandmete haldamise kohta, võite Europassiga ühendust võtta.

Võite tutvuda Europassi isikuandmete kaitse põhimõtetega, mis sisaldavad Euroopa Andmekaitseinspektori kontaktandmeid.