Kavandage oma karjääri Europassi abil

Sobiva töökoha leidmiseks ja oma karjääri kujundamiseks vajate asjakohaseid vahendeid, et saaksite tööandjatele anda teavet oma oskuste kohta. Europass pakub teile vajalikke vahendeid ja teavet, et saaksite kogu elu jooksul oma karjääri hallata.

Kaardistage oma oskused

Esimese sammuna oma karjääri kavandamisel on oluline kaardistada oma oskused ja kogemused. Allpool esitatud küsimused on teile selle protsessi käigus abiks.

  • Kas oskate kirjeldada kõiki oma oskusi lühidalt ja arusaadavalt?
  • Kas oskate loetleda oskused, mille olete omandanud konkreetse töökogemuse käigus?
  • Kas oskate kirjeldada oskusi, mille olete omandanud vabatahtliku tegevuse, e-õppe, hobide ja muude saavutuste käigus? 
  • Milliseid uusi oskusi olete hiljuti arendanud?
  • Millised on teie kõige väärtuslikumad oskused?
Woman holding a coffee cup and making plans

Kaardistage oma oskused ja kogemused ning tehke need nähtavaks

Europassi vahendid aitavad teil kaardistada oma oskusi ja kogemusi. Nii on teil alati selge ja ajakohane ettekujutus oma saavutustest. Saate luua oma isikliku Europassi profiili, mis on teie oskuste, kvalifikatsioonide ja kogemuste kogu. Saate oma profiili lisada jaotisi, et kirjeldada oma töökogemust, kutsealast arengut ja muid saavutusi oma töö- ja muus elus.

Europassis saate luua ka oma oskuste ülevaate. Teie profiilis sisalduva teabe analüüsi põhjal kuvatakse teile oskuste, teadmiste ja võimete nimekiri.

Europassis saate kirjeldada oma karjäärieesmärke ja huvialasid, et teie eesmärkidest oleks parem arusaam. See võib hõlmata tegevusi ja teemasid, millele soovite pöörata suuremat tähelepanu, või valdkondi, milles soovite töötada.

Kavandage oma järgmisi samme

Europassi abil saate kavandada oma järgmisi samme ja leida enda jaoks õige töö.

Teie Europassi profiili sisestatud oskuste ja huvialade põhjal kuvatakse teile soovitused töökohtade kohta, mis võivad teile huvi pakkuda. Samuti on teil võimalik otsida töökohti erinevates ELi riikides.

Saate jagada oma Europassi profiili tööandjate ja värbajatega, et töökohale kandideerida, või koostada CV või kaaskirja, kasutades selleks Europassi redaktorit.