Načrtujte poklicno pot z Europassom

Če želite poiskati ustrezno zaposlitev in sami prevzeti načrtovanje svoje poklicne poti, potrebujete ustrezna orodja, s katerimi boste svoje spretnosti sporočili delodajalcem. Europass ponuja orodja in informacije, ki jih potrebujete pri načrtovanju poklicne poti in vseživljenjskem učenju.

Razmislite o svojih znanjih in spretnostih

Pri načrtovanju poklicne poti je pomembno, da razmislite o svojih spretnostih in izkušnjah. Pomagate si lahko z naslednjimi vprašanji:

  • Ali lahko jasno in razumljivo opišete svoje spretnosti?
  • Ali lahko navedete spretnosti, ki ste jih pridobili s posebnimi delovnimi izkušnjami?
  • Ali lahko opišete spretnosti, ki ste jih pridobili s prostovoljstvom, spletnim učenjem, hobiji in drugimi dosežki? 
  • Katere spretnosti ste nazadnje pridobili?
  • Katera so vaše najdragocenejše spretnosti?
Woman holding a coffee cup and making plans

Navedite in predstavite svoje spretnosti in izkušnje

Europass omogoča, da zberete vse svoje spretnosti in izkušnje. Tako so vsi vaši dosežki jasno zapisani in ažurirani na enem mestu. Ustvarite lahko osebni profil Europass, v katerem navedete svoje, spretnosti, kvalifikacije in izkušnje. V profil lahko dodate razdelke z opisom delovnih izkušenj, poklicnega razvoja in drugih dosežkov na delovnem mestu in v življenju.

V Europassu lahko pripravite pregled svojih spretnosti. Na podlagi analize informacij v vašem profilu boste prejeli seznam spretnosti, znanja in sposobnosti, ki odražajo vaše izkušnje.

Za boljše razumevanje ciljev opredelite svoje poklicne cilje in zanimanja v Europassu. Vključite lahko dejavnosti in teme, na katere se želite osredotočiti, in področja dela.

Načrtujte naslednje korake

Europass vam pomaga načrtovati naslednje korake in poiskati ustrezno zaposlitev.

Na podlagi spretnosti in zanimanj, ki ste jih navedli v svojem profilu Europass, boste prejeli predloge za delovna mesta, ki bi vas lahko zanimala. Delovna mesta lahko iščete tudi v različnih državah EU.

Z uporabo urejevalnika Europass lahko svoj profil Europass delite z delodajalci in kadrovskimi svetovalci ter pripravite prijavo, sestavite življenjepis ali spremno pismo.