O Europassu

Europass je sklop spletnih orodij in informacij, ki vam pomagajo pri vsakem koraku vaše izobraževalne in poklicne poti.

Najzanesljivejše evropsko orodje za upravljanje vaše izobraževalne in poklicne poti

Z Europassom lahko učinkovito sporočate svoje spretnosti in kvalifikacije v Evropi tako med študijem, na začetku poklicne poti kot pri iskanju novih izzivov. Evropska komisija zagotavlja to storitev brezplačno in v 31 različnih jezikih.

Vaš naslednji korak na izobraževalni ali poklicni poti

Europass vam pomaga k naslednjemu koraku na izobraževalni ali poklicni poti. Z njegovo pomočjo boste:

  • lažje razmislili o svojih spretnostih in izkušnjah
  • bolje obveščeni o za vas ustreznih in zanesljivih izobraževalnih in poklicnih priložnostih v Evropi
  • lažje sestavili življenjepis in spremno pismo s predlogami, ki jih lahko urejate
  • dobili natančne informacije o delu in učenju v Evropi
  • prejeli povezave do ustreznih podpornih mrež

Evropska komisija vam s tem omogoča, da v celoti izkoristite svoj potencial in poiščete priložnosti v Evropi, ki ustrezajo vašim spretnostim in izkušnjam.

 

Man, smiling and pointing at you

Orodja za podporo pri učenju ali poklicnem razvoju

Europass ponuja brezplačna spletna orodja za podporo udeležencem učnih programov, delavcem in iskalcem zaposlitve v Evropi. Preden pošljete prijavo, si oglejte naša orodja:

Zanesljive informacije o študiju in učenju v Evropi

Europass zagotavlja zanesljive informacije o študiju in delu v različnih evropskih državah s povezavami do ustreznih evropskih in nacionalnih virov. Omogoča vam, da lažje najdete tečaje, delovna mesta ter napotke in podporo pri potrjevanju in priznavanju vaših kvalifikacij.

Digitalna potrdila Europass

Digitalna potrdila Europass so digitalna potrdila, ki so pravno enakovredna papirnim potrdilom. Ustanovam omogočajo, da izdajo digitalna potrdila o kvalifikacijah in drugih učnih dosežkih, ki so zaščitena pred nedovoljenimi posegi. Potrdila lahko med drugim uporabljate za prijave na delovna ali študijska mesta. Z Europassom lahko varno shranjujete in delite digitalna potrdila, da vam ni več treba uporabljati papirnih potrdil ali diplom.