Zaštita ličnih podataka

Ova izjava o privatnosti pruža informacije o obradi i zaštiti vaših ličnih podataka. (za ažuriranje)

Metod obrade: Europass platforma

Kontrolor podataka: GD EMPL

Referenca zapisa: DPR-EC-04686.2