Il-protezzjoni tad-data personali tiegħek

Din l-istqarrija ta’ privatezza tipprovdi informazzjoni dwar l-ipproċessar u l-protezzjoni tad-data personali tiegħek. (li trid tiġi aġġornata)

Operazzjoni tal-ipproċessar: Pjattaforma tal-Europass

Kontrollur tad-Data: DĠ EMPL

Referenza tar-rekord: DPR-EC-04686.2