Vytvorte si Europass-motivačný list

Europass vám pomôže krok za krokom si vytvoriť štruktúrovaný, konzistentný a profesionálny motivačný list, v ktorom vás usmerní každý krok. Pomocou nástroja Europass si môžete vytvoriť nové motivačné listy alebo upravovať tie, ktoré už máte vytvorené.

Ako vám Europass pomôže?

Europass vás bude krok za krokom usmerňovať pri vytváraní vhodného motivačného listu, ktorý bude obsahovať všetky potrebné informácie. Môžete si vytvoriť, uložiť a zdieľať motivačné listy v dans 31 jazykoch, vybrať si z rôznych šablón podľa konkrétnej potreby a dokumenty ľahko zdieľať priamo z vašej knižnice Europass

Vytvorte si Europass

Ako napísať dobrý motivačný list

Motivačný list by mal zdôrazniť, akú máte motiváciu uchádzať sa o konkrétne pracovné miesto alebo príležitosť, a ukázať, prečo sa nazdávate, že ste najvhodnejším uchádzačom o dané miesto. Váš motivačný list by mal odkazovať na konkrétne príklady vo vašom životopise a mal by opisovať, prečo sú uvedené príklady relevantné pre voľné pracovné miesto, o ktoré sa uchádzate.

Užitočné služby EÚ