Naplánujte si vzdelávanie

Vďaka nástrojom Europass si môžete vydláždiť vzdelávaciu dráhu a naplánovať si vzdelávanie. Europass vám pomôže zručnosti pomenovať, spísať si ich, a tak objaviť príležitosti ako stvorené pre vás, a to bez ohľadu na to, či ste práve ukončili školu alebo ste už skúsený odborník, ktorý sa snaží získať nové zručnosti. 

Pomenujte svoje zručnosti

Než sa ponoríte do získavania nových vzdelávacích skúseností, je dôležité pomenovať svoje predošlé skúsenosti a zručnosti, ktorými už disponujete. Vďaka tomuto procesu si dôkladnejšie uvedomíte hodnotu svojich zručností a skúseností a dokážete sa lepšie rozhodnúť. Nevynechajte žiadne zručnosti, ktoré ste získali:

  • mimo formálneho vzdelávania alebo školení,
  • v rámci pracovných skúseností,
  • pri dobrovoľníctve,
  • počas online vzdelávania,
  • vďaka koníčkom a
  • na základe projektov, vďaka oceneniam a iným úspechom.
Young woman thinking about her future

Spíšte si zručnosti aj vzdelávacie a kariérne ciele v nástroji Europass

Vytvorte si osobný profil Europass a poznačte si doň všetky svoje zručnosti a skúsenosti, aby ste vždy mali jasný a aktuálny prehľad o svojich doterajších úspechoch. Môžete si vytvoriť osobný záznam o všetkých svojich zručnostiach, kvalifikáciách a skúsenostiach. Takisto si môžete do profilu pridať alebo vytvoriť nové oddiely na opísanie projektov, úspechov a koníčkov, ktorými sa chcete pochváliť.

V oddiele Moje zručnosti vášho profilu Europass si môžete vytvoriť prehľad všetkých svojich zručností. Europass zanalyzuje informácie vo vašom profile a ponúkne vám zoznam zručností, znalostí a schopností, ktoré odzrkadľujú vaše skúsenosti.

V oddiele Moje záujmy vášho profilu Europass môžete uviesť svoje vzdelávacie, kariérne a životné ciele. Patria sem činnosti a témy, na ktoré sa chcete zamerať, ako aj údaje o tom, kde chcete tieto ciele dosiahnuť.

Podpora prostredníctvom služieb EÚ