Vzdelávanie v Európe

Existuje nespočetné množstvo príležitostí na štúdium, odbornú prípravu a hľadanie nových vzdelávacích možností v celej Európe. Europass vám môže pomôcť naplánovať si vzdelávanie a nájsť správne príležitosti na rozvoj vašich zručností.

Ďalší krok s Europassom

Europass je bezplatný súbor online nástrojov, ktorý vám pomôže pri manažovaní kariéry a štúdia počas celého života. S Europassom môžete:

Zaregistrujte sa a vytvorte si svoj bezplatný profil, aby ste zistili, ako vám môže Europass pomôct.

Nová etapa vašej kariéry s Europassom

Europass zahŕňa aj ďalšie nástroje, ktoré vám pomôžu jasne informovať o vašich zručnostiach adresátov v celej EÚ:

  • V dodatku k diplomu sa poskytujú užitočné informácie o vašom vysokoškolskom štúdiu (napr. stupeň vzdelania, výsledky, inštitúcie), ktoré vám pomôžu pri podávaní žiadostí o nové kurzy a pracovné miesta.
  • Europass-dodatok k osvedčeniu poskytuje užitočné informácie o vašej odbornej kvalifikácii (napr. známky, výsledky, inštitúcie), ktoré vám pomôžu pri podávaní žiadosti o nové kurzy a pracovné miesta.
  • Europass-mobilita vám pomôže opísať vaše medzinárodné skúsenosti a zručnosti získané počas štúdia, práce alebo dobrovoľníckej činnosti v zahraničí.
Informácie a podpora