Az Europass használati feltételei

Bevezetés

Az Europass platform szolgáltatásait az alábbi feltételekkel lehet igénybe venni. A platformunkra látogató vagy a platformunkat használó felhasználók hallgatólagosan elfogadják ezeket a használati feltételeket.

A platform tulajdonosaként az Európai Bizottság felel azért, hogy a platform biztonságos, megbízható és minden felhasználó számára hozzáférhető legyen. Az e célból meghatározott használati feltételek garantálják a platform rendeltetésszerű használatát, azaz, hogy eszközök és dokumentumok segítségével közérthető áttekintést nyújtson a felhasználók képesítéseiről és kompetenciáiról. Fontos, hogy minden felhasználó ismerje és tiszteletben tartsa ezeket a feltételeket, hogy a platform biztonságos, védett és tisztességes környezetet jelentsen mindenki számára.

Az Europass platform használatára a következő feltételek vonatkoznak:

Illegális vagy félrevezető tartalom

Csak olyan tartalmakat tölthet fel, tárolhat vagy oszthat meg az Europass platformon, amelyek megfelelnek az Europass rendeltetésének. Az Europass-platformot nem használhatja jogellenes vagy félrevezető tartalmak feltöltésére, tárolására vagy megosztására. Ide tartoznak többek között a hamis, a plagizált vagy a szellemi tulajdont megsértő tartalmak (azaz a mások szellemi tulajdonjogát megsértő tartalmak, pl. szerzői jogi védelem alatt álló anyagok vagy védjegyek).

A magánélet és a személyes adatok védelme

Önnek tiszteletben kell tartania a többi felhasználó magánéletét, és be kell tartania az adatvédelmi szabályokat. Nem tölthet fel és nem oszthat meg érzékeny vagy személyes adatokat azok tulajdonosának kifejezett hozzájárulása nélkül.

Etikus magatartás

Az Europass-platformot etikusan és tisztességesen kell használni. Minden olyan tevékenység tilos, amely másokra nézve káros, visszaélésszerű vagy diszkriminatív. Nem tölthet fel, nem tárolhat és nem oszthat meg etikátlan vagy nem megfelelő tartalmat.

Biztonság

Az Ön felelőssége, hogy felhasználói fiókját erős jelszóval védje. Ne ossza meg felhasználói adatait másokkal, és ne kérje el más felhasználók bejelentkezési adatait. A fiókja biztonságának garantálása érdekében további észszerű lépéseket is tehet, pl. aktiválhatja az EU Login által felkínált kéttényezős azonosítást.

A használati feltételek módosítása

Az Európai Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy ezeket a használati feltételeket bármikor módosítsa. Minden ilyen módosításról a platformon értesítjük a felhasználókat. Ha Ön ezek után tovább használja platformunkat, úgy tekintjük, hogy beleegyezett a használati feltételek legfrissebb módosításaiba.

Az Europass-platform használatával Ön azt is elismeri, hogy betartja a használati feltételek alapját képező szakpolitikai intézkedéseket és rendeleteket.

Az Európai Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy eltávolítson minden olyan tartalmat, amely jogellenesnek, félrevezetőnek, etikátlannak vagy bármely más módon alkalmatlannak tekinthető, és ezáltal megsérti a használati feltételeket. A Bizottságnak jogában áll átmenetileg vagy tartósan korlátozni, felfüggeszteni vagy blokkolni azon felhasználók hozzáférését, akik megsértik a felhasználói feltételeket, illetve jogában áll az ilyen fiókokhoz kapcsolódó adatokat törölni. Az Európai Bizottság nem vállalja a felelősséget az ilyen jellegű műveletekből adódó veszteségekért vagy károkért.

Köszönjük együttműködését és köszönjük, hogy betartja a fenti feltételeket.