Europass-profilen 

Europass-profilen er et værktøj, der hjælper folk med at styre deres karriere og læring

Europass-profilen kan hjælpe folk med at planlægge deres læring og karriereudvikling. Profilen kan bruges af arbejdsgivere, frivillige organisationer, rekrutteringsvirksomheder, karriererådgivere, uddannelsesvejledere, ungdomsorganisationer, uddannelsesinstitutioner og andre som en del af de tjenester, de tilbyder borgerne.

Hvad er Europass-profilen?

Europass-brugere kan oprette en gratis profil i Europass, hvor de kan registrere alle deres færdigheder, kvalifikationer og erfaringer på et sikkert sted på nettet. Brugerne kan registrere deres erhvervserfaring, uddannelse og videreuddannelse, sprogkundskaber, digitale færdigheder, deltagelse i projekter og frivilligt arbejde samt de resultater, de har opnået. Brugerne kan også gemme deres eksamensbeviser, anbefalinger og andre dokumenter i et personligt Europass-bibliotek.

 

Profilen kan bruges af mange og på flere måder, bl.a.

  • kan den hjælpe ansatte til at dokumentere deres erfaringer og planlægge deres faglige udvikling.
  • kan den tilskynde unge til at registrere deres kvalifikationer og planlægge deres karriere.
  • studerende bruge den til at registrere de akademiske resultater, de opnår i deres uddannelsesforløb.
  • kan frivillige bruge den til at registrere deres erfaringer med frivilligt arbejde.
  • kan den hjælpe jobsøgende og folk, der ønsker et karriereskift, med at kortlægge deres færdigheder og finde nye jobmuligheder.
  • kan arbejdsgivere og rekrutteringsvirksomheder bede jobansøgere om at udarbejde en profil og dele den med dem, når de indsender en ansøgning.
  • kan den bruges af folk til at reflektere over og dokumentere de færdigheder, de har opnået livet igennem, så de nemmere kan få anerkendt ikkeformel og uformel læring.

 

girl holding out a mobile phone and pointing to it

Europass-profilen er et redskab til planlægning og styring af livslang læring. Når brugerne løbende opdaterer og føjer erfaringer til deres profil, har de altid adgang til et aktuelt billede af alle deres færdigheder. Og de vil få forslag til relevante job og kurser baseret på oplysningerne i deres profil.

Sådan bruges Europass-profilen

Du kan bruge Europass-profilen som en del af de tjenester og den hjælp, du tilbyder folk, uanset om det drejer sig om deres studier, karriere, frivillige arbejde eller andre aktiviteter. Europass er gratis. Brugerne kan registrere sig og oprette deres profil på et eller flere EU-sprog. De har selv fuld kontrol over alle deres data og vælger selv, hvem de vil dele deres data med og hvor længe. Europass videregiver aldrig personoplysninger uden brugerens samtykke.

Kom i gang

Du kan læse vores spørgsmål og svar eller kontakte os, hvis du vil vide mere om, hvordan Europass kan hjælpe dig i dit arbejde med klienter, studerende eller medarbejdere.