Εθνικοί κατάλογοι συμπληρωμάτων πιστοποιητικού Europass

Σε πολλές χώρες τηρείται εθνικός κατάλογος συμπληρωμάτων πιστοποιητικού Europass. Οι κατάλογοι παρέχουν μια επισκόπηση των συμπληρωμάτων πιστοποιητικού Europass που εκδίδονται για την υποστήριξη της κατανόησης των τίτλων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Για να δείτε τους εθνικούς καταλόγους συμπληρωμάτων πιστοποιητικού, κάντε κλικ στην αντίστοιχη χώρα παρακάτω.