Nationale fortegnelser over tillæg til erhvervsuddannelsesbeviser

Mange lande har udfærdiget en national fortegnelse over Europasstillæg til erhvervsuddannelsesbeviser. Fortegnelserne giver et overblik over Europasstillæg til erhvervsuddannelsesbeviser, som er udstedt for at fremme forståelsen af erhvervsuddannelseskvalifikationer.

Klik på det relevante land nedenfor for at se de nationale fortegnelser over tillæg til erhvervsuddannelsesbeviser.