Opis osmih ravni EOK

Vsaka od teh osmih ravni je opredeljena z nizom opisnikov, ki navajajo učne izide za kvalifikacije na navedeni ravni v katerem koli sistemu kvalifikacij.

Učni izidi opredeljeni so v smislu: 

Znanje: V okviru EOK je znanje opisano kot teoretično in/ali podatkovno.

Spretnosti: V okviru EOK so spretnosti opisane kot kognitivne (vključujejo uporabo logičnega, intuitivnega in ustvarjalnega mišljenja) in praktične (vključujejo ročne spretnosti in uporabo metod, gradiv, orodij in instrumentov).

Odgovornost in samostojnost: V okviru EOK sta odgovornost in samostojnost opisani kot sposobnost učenca, da znanje in spretnosti uporablja samostojno in odgovorno.

Združljivost z ogrodjem kvalifikacij za evropski visokošolski prostor


Ogrodje kvalifikacij za evropski visokošolski prostor zagotavlja opisnike za tri cikle, o katerih so se dogovorili ministri za visoko šolstvo na zasedanju v Bergnu maja 2005 v okviru bolonjskega procesa. Opisnik za posamezni cikel ponuja splošno izjavo o tipičnih pričakovanjih glede dosežkov in sposobnosti, povezanih s kvalifikacijami, ki pomenijo zaključek navedenega cikla.


1.   Opisnik za kratki cikel, ki ga je oblikovala skupna pobuda za kakovost kot del bolonjskega procesa (ki je lahko v okviru prvega cikla ali povezan z njim), ustreza učnim izidom za raven 5 EOK.


2.    Opisnik za prvi cikel ustreza učnim izidom za raven 6 EOK.


3.    Opisnik za drugi cikel ustreza učnim izidom za raven 7 EOK.


4.    Opisnik za tretji cikel ustreza učnim izidom za raven 8 EOK.