Sekiz AYÇ seviyesinin tanımları

Each of the 8 levels of the EQF is defined by a set of descriptors indicating the learning outcomes relevant to qualifications at that level in any qualifications system.

The learning outcomes are defined in terms of: 

Bilgi: AYÇ bağlamında; bilgi, kuramsal ve/veya olgusal bilgi şeklinde tanımlanır.

Beceriler: AYÇ bağlamında; beceri, bilişsel beceriler (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünmenin kullanılması) ve pratik beceriler (el becerisinin yanı sıra farklı yöntemlerin, materyallerin, araç ve gereçlerin kullanılması) şeklinde tanımlanır.

Sorumluluk alabilme ve otonomi: AYÇ bağlamında; sorumluluk alabilme ve otonomi, öğrencinin bilgi ve becerilerini bağımsız bir şekilde ve sorumluluk alarak kullanabilme becerisi olarak tanımlanır.

Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilik Çerçevesi’ne Uyumluluk


Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilik Çerçevesi, Bologna süreci çerçevesinde Mayıs 2005’te Bergen’de düzenlenen yükseköğretimden sorumlu bakanlar toplantısında kararlaştırılan üç düzeyin tanımlayıcılarını içerir. Her bir düzey tanımlayıcısı, o düzeyin sonuna gelindiğini ifade eden yeterliliklerle ilişkilendirilen ve tamamlanmış olması beklenen başarı ve becerilerin genel bir açıklamasını sunar.


1.    Bologna süreci kapsamında Ortak Kalite Girişimi tarafından geliştirilen (ve birinci düzey içerisinde veya ona bağlantılı olarak tanımlanan) kısa dönem düzeyi, AYÇ’nin 5. seviye öğrenim kazanımlarına karşılık gelir.


2.    Birinci düzeyin tanımlayıcısı, AYÇ’nin 6. seviyesine karşılık gelir.


3.    İkinci düzeyin tanımlayıcısı, AYÇ’nin 7. seviyesine karşılık gelir.


4.    Üçüncü düzeyin tanımlayıcısı, AYÇ’nin 8. seviyesine karşılık gelir.