Aštuonių EKS lygių aprašymas

Kiekvienas iš 8 lygių aprašytas naudojant kelis aprašus, kuriuose nurodyti mokymosi rezultatai, atitinkantys to lygio kvalifikacijas bet kurioje kvalifikacijų sistemoje.

Mokymosi rezultatai vartojami terminai:

Žinios: EKS kontekste žinios apibūdinamos kaip teorinės ir (arba) faktinės.

Įgūdžiai: EKS kontekste įgūdžiai apibūdinami kaip pažintiniai (jiems priklauso loginio, intuityviojo ir kūrybinio mąstymo pasitelkimas) ir praktiniai (jiems priklauso rankų miklumas ir metodų, medžiagų, priemonių bei įrankių naudojimas).

Atsakomybė ir savarankiškumas: EKS kontekste atsakomybė ir savarankiškumas apibūdinami kaip besimokančio asmens gebėjimas savarankiškai ir atsakingai taikyti žinias ir įgūdžius.

Suderinamumas su Europos aukštojo mokslo erdvės kvalifikacijų sandara


Europos aukštojo mokslo erdvės kvalifikacijų sandaroje pateikiami trijų pakopų, dėl kurių 2005 m. gegužės mėn. Bergene vykusiame posėdyje Bolonijos proceso kontekste susitarė už aukštąjį mokslą atsakingi ministrai, aprašai. Kiekvienos pakopos apraše pateikiamas bendras teiginys apie įprastus pasiekimų ir gebėjimų, susijusių su užbaigus tą pakopą įgyjamomis kvalifikacijomis, lūkesčius.


1.    Trumposios pakopos aprašas, kurį įgyvendinant Bolonijos procesą parengė Jungtinė kokybės iniciatyvinė grupė (ta pakopa gali įeiti į pirmąją pakopą arba būti su ja susieta), atitinka EKS 5 lygio mokymosi rezultatus.


2.    Pirmosios pakopos aprašas atitinka EKS 6 lygio mokymosi rezultatus.


3.    Antrosios pakopos aprašas atitinka EKS 7 lygio mokymosi rezultatus.


4.    Trečiosios pakopos aprašas atitinka EKS 8 lygio mokymosi rezultatus.