Kahdeksan EQF-tason kuvaus

Kukin kahdeksasta eri tasosta määritellään käyttäen kuvauksia, joissa kuvataan oppimistulokset, joita edellytetään kyseistä tasoa vastaavan tutkinnon hankkimiseksi kaikissa tutkintojärjestelmissä.

Oppimistuloksilla määritellään seuraavasti: 

Tiedot: EQF:ssä tiedoilla tarkoitetaan teoria- ja/tai faktatietoja.

Taidot: EQF:ssä taidoilla tarkoitetaan kognitiivisia taitoja (loogisen, intuitiivisen ja luovan ajattelun käyttö) ja käytäntöön liittyviä taitoja (kätevyys ja menetelmien, materiaalien, työkalujen ja -välineiden käyttö)

Vastuu ja itsenäisyys: EQF:ssä vastuulla ja itsenäisyydellä tarkoitetaan oppijan kykyä soveltaa tietoja ja taitoja itsenäisesti ja vastuullisesti.

Yhteensopivuus eurooppalaisen korkeakoulutusalueen tutkintojen viitekehyksen kanssa


Eurooppalaisen korkeakoulutusalueen tutkintojen viitekehys sisältää kuvaukset kolmelle opintosyklille. Tästä sovittiin Bolognan prosessin yhteydessä korkea-asteen koulutuksesta vastaavien ministereiden kokouksessa Bergenissä toukokuussa 2005. Kussakin opintosyklin kuvauksessa esitetään yleisesti, mitä suoritus- ja osaamisodotuksia kyseisen opintosyklin päättävään tutkintoon tyypillisesti liittyy.


1.    Lyhyen syklin kuvaus, joka on kehitetty Bolognan prosessiin liittyvässä yhteisessä laatualoitteessa (ja joka voi sisältyä tai liittyä ensimmäiseen sykliin), vastaa tason 5 oppimistuloksia EQF:ssä.


2.    Ensimmäisen syklin kuvaus vastaa tason 6 oppimistuloksia EQF:ssä


3.   Toisen syklin kuvaus vastaa tason 7 oppimistuloksia EQF:ssä


4.    Kolmannen syklin kuvaus vastaa tason 8 oppimistuloksia EQF:ssä.