Beschrijving van de acht EKK-niveaus

Elk van de acht niveaus wordt gedefinieerd door een reeks descriptoren die aangeven welke leerresultaten relevant zijn voor de kwalificaties op dat niveau in alle systemen van kwalificaties.

Leerresultaten zij worden gedefinieerd in termen van: 

Kennis: In het kader van het EKK wordt kennis als theoretische kennis en/of feitenkennis beschreven.

Vaardigheden: In het kader van het EKK worden vaardigheden als cognitief (logisch, intuïtief en creatief denken) en praktisch (handigheid en de toepassing van methoden, materialen, hulpmiddelen en instrumenten) beschreven.

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid: In het kader van het EKK wordt verantwoordelijkheid en zelfstandigheid beschreven als het vermogen van de lerende om kennis en vaardigheden zelfstandig en op verantwoordelijke wijze toe te passen.

Compatibiliteit met het kwalificatiekader van de Europese ruimte voor hoger onderwijs


Het kwalificatiekader van de Europese ruimte voor hoger onderwijs bevat descriptoren voor drie cycli, die in het kader van het Bolognaproces zijn overeengekomen door de ministers voor hoger onderwijs tijdens hun bijeenkomst in Bergen in mei 2005. Elke cyclusdescriptor geeft een algemene beschrijving van typische verwachtingen omtrent de resultaten en vermogens die verbonden zijn met de kwalificaties waar die cyclus toe leidt.


1.    De descriptor voor de korte cyclus, ontwikkeld door het „Joint Quality Initiative” als onderdeel van het Bolognaproces (mogelijk binnen de eerste cyclus of daaraan gekoppeld), komt overeen met de leerresultaten voor EKK-niveau 5.


2.    De descriptor voor de eerste cyclus komt overeen met de leerresultaten voor EKK-niveau 6.


3.    De descriptor voor de tweede cyclus komt overeen met de leerresultaten voor EKK-niveau 7.


4.    De descriptor voor de derde cyclus komt overeen met de leerresultaten voor EKK-niveau 8.