Az európai képesítési keretrendszer nyolc szintjének ismertetése

Mind a 8 szintet a leíró jellemzők egy-egy csoportja határozza meg, amely képesítési rendszertől függetlenül jelzi az adott szintű képesítéseknek megfelelő tanulási eredményeket.

A tanulási eredményeket a következők határozzák meg:

Tudás: Az EKKR a tudást elméleti és/vagy tárgyi (faktuális) szempontból írja le.

Készségek: Az EKKR a készségeket kognitív (logikai, intuitív és kreatív gondolkodás használata) és gyakorlati (kézügyesség és módszerek, anyagok, eszközök és műszerek használata) szempontból írja le.

Felelősség és autonómia: Az európai képesítési keretrendszerrel összefüggésben a felelősség és autonómia a tanuló azon képességére utal, hogy autonóm módon és felelősségteljesen alkalmazza a tudást és a készségeke.

Az európai felsőoktatási térség képesítési keretrendszerének való megfelelés


Az európai felsőoktatási térség képesítési keretrendszere három ciklusra vonatkozóan szolgál leírásokkal, amelyeket a bolognai folyamat keretében a felsőoktatásért felelős miniszterek 2005. májusi bergeni ülésükön fogadtak el. Valamennyi ciklusleírás egy-egy általános állítást fogalmaz meg az adott ciklus végét jelentő képesítéshez kötődő eredményekkel és képességekkel kapcsolatos tipikus elvárásokról.


1.    A rövid (az első ciklus részét képező vagy ahhoz kötődő) ciklus leírása – amelyet a bolognai folyamat részeként a közös minőségi kezdeményezés keretében alakítottak ki – az EKKR 5. szintű tanulási eredményeinek felel meg.


2.    Az első ciklus leírása az EKKR 6. szintű tanulási eredményeinek felel meg.


3.    A második ciklus leírása az EKKR 7. szintű tanulási eredményeinek felel meg.


4.    A harmadik ciklus leírása az EKKR 8. szintű tanulási eredményeinek felel meg.