Το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες

Μπορείτε να αξιολογήσετε μόνοι σας το προσωπικό σας επίπεδο προφορικής έκφρασης, κατανόησης και ανάγνωσης σε διάφορες γλώσσες. Το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες προσφέρει μια σειρά από περιγραφές που σας βοηθούν να κατανοήσετε τις γλωσσικές δεξιότητές σας.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΟΜΙΛΙΑ

ΓΡΑΦΗ