Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog

Du kan selv vurdere, hvor godt du taler, forstår og læser forskellige sprog. Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog omfatter et sæt beskrivelser, der kan hjælpe dig med at forstå dine sprogkundskaber.

FORSTÅELSE AF

TALER

SKRIVE