Felles europeiske rammeverket for språk

Vurder selv hvor bra du snakker, forstår og leser på ulike språk. Du kan bruke beskrivelsene i det felles europeiske rammeverket for språk til å vurdere egne språkkunnskaper.

FORSTÅELSE

TALE

SKRIFT