Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky

Môžete sami zhodnotiť svoju úroveň rozprávania, porozumenia a čítania v rôznych jazykoch. Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky ponúka súbor vysvetlení, ktoré vám pomôžu porozumieť vašim jazykovým schopnostiam.

POROZUMENIE

HOVORENIE

PÍSANIE