Mitä ovat digitaaliset osaamistodistukset?

Europassin digitaalinen osaamistodistus kuvaa jotakin opintosaavutusta. Kyse voi olla toimen, arvioinnin, ammatillisen oikeuden tai pätevyyden kuvauksesta.

 

Euroopan komissio kehittää Europassin digitaalisen osaamistodistuksen infrastruktuuria (EDCI) tukemaan osaamistodistusten tehokasta ja turvallista käyttöä Euroopassa.

EDCI-infrastruktuuria kehitetään parhaillaan. Sen avulla tuetaan digitaalisten asiakirjojen todennuspalveluja sekä taitoja ja tutkintoja koskevien tietojen esittämistä Europass-järjestelmästä tehdyn päätöksen (EU) 2018/646 4 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Osaamistodistus on dokumentoitu lausunto, jonka oppilaitos laatii opiskelijasta tämän oppimiskokemuksen perusteella.

Hyödyt

Osaamistodistus voi sähköisen muotonsa ansiosta sisältää monenlaista työnantajien ja muiden tahojen kannalta hyödyllistä tietoa. Paperille painettuihin todistuksiinverrattuna Europassin digitaalisissa osaamistodistuksissa on monia etuja: ne voivat helpottaa hallinnollista työtä niin opiskelijoiden, vastavalmistuneiden kuin oppilaitosten ja liikeyritysten osalta. Ne voivat osaltaan vähentää todistuspetoksia ja edistää sähköistä työnkulkua.

Digitaaliset osaamistodistukset mahdollistavat tiedon välittömän tarkastuksen. Tarkastus voidaan tehdä esimerkiksi todistuksen myöntänyttä organisaatiota tai tutkinnon laatua koskien.

Osaamistodistusten allekirjoittamisessa käytetään sähköistä leimaa, minkä ansiosta niihin liittyy kaikkialla EU:ssa oikeusolettama niiden aitoudesta ja niitä pidetään samat tiedot sisältävien painettujen todistusten veroisina.

Kehitystyö

Euroopan komissio kehittää parhaillaan välineitä, ohjelmistoja ja palveluita, jotka muodostavat osan eurooppalaisen osaamistodistuksen infrastruktuurista (EDCI). Pilottivaiheeseen, jossa näitä osia testataan kansallisella tasolla, osallistuu 18 maata. Tarkempia tietoja julkaistaan hankkeen edetessä.

Teknistä tietoa Europassin digitaalisista osaamistodistuksista

Tietoa Europassin digitaalisista osaamistodistuksista oppijoille

    • toimia (esim. oppitunteja, joille on osallistunut)
    • arviointeja (esim. projektit)
    • saavutuksia (esim. taitojen kehittyminen) 
    • ammatillisia oikeuksia (esim. lääkäriksi rekisteröinti)
    • pätevyyksiä ja tutkintoja.