Odoslanie vášho Europass-CV na portál EURES

Informácie pre uchádzačov o pracovné miesta o sieti EURES a vyhlásenie siete EURES o ochrane údajov

Chceli by ste poslať svoj životopis Europass na portál EURES?

EURES je sieť služieb zamestnanosti, ktorá pokrýva všetky krajiny EÚ, ako aj Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko. V priemere je na portáli EURES uvedených viac ako 4 milióny pracovných miest. Od roku 1994 pomohlo viac ako 1000 poradcov siete EURES uchádzačom o zamestnanie nájsť si prácu a zamestnávateľom nájsť vhodných uchádzačov v celej Európe. Svoj Životopis Europass môžete poslať na portál EURES, kde si ho môžu prezrieť poradcovia EURES a tisíce zamestnávateľov. Ďalšie informácie o sieti EURES nájdete na portáli EURES. Životopis Europass, ktorý odošlete na portál EURES, môžete kedykoľvek vymazať alebo aktualizovať. 

Okrem zosúlaďovania pracovných ponúk sprostredkúva EURES používateľom Europassu aj ďalšie služby:

  • EURES obsahuje oddiel s rozsiahlymi informáciami o životných a pracovných podmienkach v 31 európskych krajinách.
  • Na poradcov siete EURES uvedených na portáli EURES sa môžete obrátiť so žiadosťou o individuálnu podporu pri hľadaní zamestnania.
  • Portál EURES obsahuje množstvo zaujímavých článkov a tipov pre uchádzačov o zamestnanie, ktoré vám môžu pomôcť

Ochrana vašich osobných údajov

Informácie vo vašom životopise Europass obsahujú osobné údaje chránené právnymi predpismi EÚ. Ak teda posielate životopis Europass na portál EURES, prenášate aj svoje osobné údaje. Toto spracúvanie musí byť v súlade s:

  • nariadením (EÚ) 2018/1725, ktoré sa uplatňuje na spracúvanie osobných údajov európskymi inštitúciami a orgánmi,
  • nariadením 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré sa uplatňuje na akékoľvek spracúvanie údajov organizáciami inými ako inštitúcie a orgány EÚ.

Základnou požiadavkou týchto právnych aktov je, že s prenosom životopisu Europass na portál EURES musíte výslovne súhlasiť. Svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Ak ste maloletá osoba, musíte mať súhlas svojich rodičov, prípadne poručníkov alebo opatrovníkov. 

Je dôležité, aby ste pochopili účel spracúvania (použitia) údajov na portáli EURES.

Portál EURES poskytuje informácie a elektronické služby uchádzačom o zamestnanie hľadajúcim prácu v zahraničí alebo iné príležitosti v Európe, zamestnávateľom a organizáciám hľadajúcim uchádzačov o prácu z iných krajín, ako aj každému občanovi, ktorý má záujem využiť zásadu voľného pohybu osôb. Zásada voľného pohybu znamená, že ako občan EÚ/EHP máte slobodu pracovať v ktorejkoľvek z týchto krajín.

Databáza životopisov na portáli EURES ponúka uchádzačom o zamestnanie možnosť uverejniť svoj životopis/profil uchádzača o zamestnanie online a zamestnávateľom umožňuje prehľadávanie a zobrazenie životopisov/profilov uchádzačov o zamestnanie potenciálnych uchádzačov.

Nástroj priraďovania portálu EURES ponúka službu automatického priraďovania životopisov/profilov uchádzačov o zamestnanie k voľným pracovným miestam pomocou algoritmov na základe množstva kritérií, ako sú vzdelanie, skúsenosti, zručnosti, súčasné a želané miesto, želané povolanie uchádzačov atď.  

Vyhlásenie o ochrane údajov EURES vám poskytne všetky informácie, ktoré potrebujete vedieť o ochrane svojich osobných údajov prenášaných na portál EURES. Všetky spoločnosti, ktoré spracúvajú a uchovávajú osobné údaje, musia mať vypracované vyhlásenie o ochrane údajov. Nižšie nájdete stručné vysvetlenie vyhlásenia o ochrane údajov siete EURES, ako aj príslušný odkaz, na ktorom nájdete celé pôvodné vyhlásenie.

Prevádzkovateľom portálu EURES je Európsky úrad pre koordináciu Európskej siete služieb zamestnanosti, ktorý spravuje Európsky orgán práce.

Vyhlásenie siete EURES o ochrane údajov 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov obsahuje informácie o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov podľa bodu A. Osobitné podmienky používania služieb portálu EURES vrátane pravidiel ochrany údajov sú uvedené v bode B. Ak súhlasíte s týmto dokumentom, súhlasíte so spracúvaním vašich osobných údajov v súlade s podmienkami uvedenými ďalej a súhlasíte aj s tým, že budete využívať služby portálu EURES v súlade s osobitnými podmienkami uvedenými ďalej, s osobitným dôrazom na súlad s platnými pravidlami ochrany údajov.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a osobitné podmienky používania služieb na portáli EURES.