Európske digitálne certifikáty pre vzdelávanie

Európske digitálne certifikáty pre vzdelávanie sú vyhlásenia vydávané vzdelávajúcimi organizáciami, ktoré dokumentujú štúdium vzdelávajúcej sa osoby.

Patria k nim diplomy, výpisy študijných výsledkov a široká škála iných druhov osvedčení o dosiahnutých výsledkoch vzdelávania. Sú viacjazyčné a podpísané jedinečnou elektronickou pečaťou (t. j. digitálnym ekvivalentom pečiatky inštitúcie). Inštitúciám vzdelávania a odbornej prípravy to umožňuje ľahko overiť, potvrdiť a rozpoznať certifikáty bez ohľadu na ich veľkosť, tvar alebo formu.

Čo sú to európske digitálne certifikáty pre vzdelávanie?

Európske digitálne certifikáty pre vzdelávanie opisujú a osvedčujú:

 • kvalifikácie (napr. odborné certifikáty, univerzitné diplomy a iné výsledky vzdelávania),
 • činnosti (napr. účasť na výučbe a podujatiach neformálneho vzdelávania),
 • hodnotenia (napr. výpisy študijných výsledkov) a
 • nároky (napr. právo zapísať sa do vzdelávacích kurzov alebo vykonávať určité povolanie).

Vďaka integrovanému systému okamžitého a automatického overenia totožnosti a pravosti dokumentu sa zabezpečuje ľahšie vzájomné uznávanie dokladov a znižuje sa tým administratívna záťaž, keďže je možné okamžite zistiť, či došlo k neoprávnenej manipulácii s certifikátom alebo či ho vydala neoprávnená organizácia. Európske digitálne certifikáty pre vzdelávanie majú rovnakú právnu platnosť ako papierové certifikáty a uznávajú sa v celom európskom vzdelávacom priestore.

Výhody digitálnych certifikátov

Európske digitálne certifikáty pre vzdelávanie ponúkajú občanom, zamestnávateľom a organizáciám mnoho výhod.

learner

Jednotlivci

 • si môžu vytvoriť online portfólio, kde môžu zaznamenávať všetky svoje vzdelávacie činnosti, a zároveň majú plnú kontrolu nad svojimi údajmi,
 • môžu jednoducho opätovne používať svoje certifikáty pri hľadaní zamestnania alebo na účely podania žiadosti o ďalšiu odbornú prípravu v celej Európe,
 • môžu predkladať svoje certifikáty a nechať si ich kedykoľvek počas svojej kariéry overiť, a to aj v prípade, že inštitúcia, ktorá ich vydala, už neexistuje, alebo v prípade straty údajov, na základe ktorých boli vydané.

Zamestnávatelia

 • môžu výrazne ušetriť čas a náklady spojené s overovaním certifikátov a spracovávaním žiadostí o zamestnanie,
 • môžu lepšie porozumieť certifikátom uchádzačov, najmä certifikátom vydaným v iných členských štátoch, keďže budú preložené do ich vlastného jazyka,
 • môžu certifikátom dôverovať, keďže sú chránené pred neoprávnenými zásahmi.
employer
ETP

Poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy

 • môžu znížiť svoju administratívnu záťaž a náklady spojené s vydávaním certifikátov a zároveň urýchliť vďaka digitalizácii postupy vydávania,
 • môžu lepšie porozumieť certifikátom študentov, najmä certifikátom vydaným v iných členských štátoch, keďže budú preložené do ich vlastného jazyka.

 

Ide o prenosné digitálne dokumenty, ktoré využívajú otvorené normy a ktoré sú plne v súlade so známymi rámcami a nástrojmi EÚ, ako sú: