Evropské digitální certifikáty o vzdělání

Evropské digitální certifikáty o vzdělání jsou prohlášení vydaná organizací účastníkovi vzdělávání, která dokumentují jeho studium či získané poznatky.

Patří k nim diplomy, výpisy studijních výsledků a mnohé další typy osvědčení o dosaženém vzdělání či absolvovaných kurzech a činnostech. Jsou vícejazyčné a opatřené jedinečnou elektronickou pečetí (tj. digitálním ekvivalentem razítka vzdělávací instituce). To institucím vzdělávání a odborné přípravy umožňuje dané certifikáty snadno ověřit, validovat a uznat bez ohledu na jejich formu či velikost.

Co jsou evropské digitální certifikáty o vzdělání?

Evropské digitální certifikáty o vzdělání dokládají a popisují:

 • dosaženou kvalifikaci (např. odborná osvědčení, vysokoškolské diplomy a jiné studijní výsledky),
 • vzdělávací činnost (např. účast na výukových a neformálních vzdělávacích akcích),
 • hodnocení (např. výpis studijních výsledků) a
 • nároky (např. právo zapsat se do vzdělávacího kurzu nebo vykonávat určité povolání).

Díky integrovanému systému okamžitého a automatického ověření totožnosti a pravosti dokumentu se usnadňuje vzájemné uznávání dokladů a snižuje se tím i administrativní zátěž, protože je možné bezprostředně zjistit, zda nebylo s údaji na certifikátu jakkoli manipulováno nebo zda ho nevydala organizace, která nemá příslušné oprávnění. Evropské digitální certifikáty o vzdělání mají stejnou právní platnost jako listinné certifikáty a jsou uznávány v celém Evropském prostoru vzdělávání.

Výhody digitálních certifikátů

Evropské digitální certifikáty o vzdělání nabízejí občanům, zaměstnavatelům a organizacím mnoho výhod.

learner

Jednotlivci

 • si mohou vytvořit online portfolio se záznamem veškerých svých vzdělávacích aktivit, které jim umožňuje mít plnou kontrolu nad svými údaji
 • mohou certifikáty snadno opětně používat při hledání zaměstnání nebo k podání žádosti o další odbornou přípravu kdekoli v Evropě.
 • mohou certifikáty předkládat a nechat si je ověřit kdykoli během své kariéry, a to i tehdy, jestliže orgán, který je vydal, již neexistuje, nebo v případě ztráty údajů, které by byly nezbytné k opětovnému vydání.

Zaměstnavatelé

 • mohou ušetřit čas a náklady na ověřování certifikátů i zpracování žádostí o zaměstnání
 • mohou obsahu certifikátu lépe porozumět, zejména pokud uchazeč pochází ze zahraničí, neboť budou mít k dispozici překlad
 • mohou certifikátům důvěřovat, protože do jejich obsahu nelze neoprávněně zasahovat
employer
ETP

Poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy

 • mohou snížit svou administrativní zátěž a náklady spojené s vydáváním certifikátů a zároveň díky digitalizaci urychlit proces vystavování těchto dokladů
 • mohou obsahu certifikátu lépe porozumět, zejména pokud uchazeč pochází ze zahraničí, neboť budou mít k dispozici překlad

 

Jedná se o přenosné digitální dokumenty, které používají otevřené standardy a jsou plně v souladu s relevantními nástroji EU, jako jsou: