Evropski digitalni kredencijali za učenje 

Evropski digitalni kredencijali za učenje su izjave koje organizacija izdaje učenicima, dokumentujući njihovo učenje.

Evropski digitalni kredencijali za učenje uključuju diplome, transkripte ocjena i širok spektar drugih vrsta certifikata o dostignućima u učenju. Oni su višejezični i potpisani jedinstvenim elektronskim pečatom (koji je digitalni ekvivalent gumenog pečata institucije). Ovo omogućava institucijama za obrazovanje i obuku da lako potvrđuju, ovjeravaju i prepoznaju kredencijale bilo koje veličine, oblika ili forme.

Šta su evropski digitalni kredencijali za učenje?

Evropski digitalni kredencijali za učenje mogu da opišu i potvrde:

 • kvalifikacije (npr. profesionalni certifikati, univerzitetske diplome i druga dostignuća u učenju),
 • aktivnosti (npr. pohađanje nastave i učešće u događajima neformalnog učenja),
 • procjene (npr. transkripti ocjena), i
 • prava (npr. pravo na studiranje ili bavljenje zanimanjem).

Integrisane provjere trenutne i automatske autentičnosti i verifikacije podržavaju prepoznavanje i pomažu u smanjenju administrativnih opterećenja tako što odmah pokazuju da li je kredencijal neovlašćeno izmijenjen ili ga je izdala neovlašćena organizacija. Evropski digitalni kredencijali za učenje imaju istu pravnu važnost kao i papirna uvjerenja i priznati su u cijelom Evropskom obrazovnom prostoru.

Prednosti digitalnih kredencijala 

Evropski digitalni kredencijali za učenje nude mnoge prednosti građanima, poslodavcima i organizacijama.

learner

Pojedinci

 • mogu da naprave online portfolio za praćenje svog učenja dok imaju potpunu kontrolu nad svojim podacima
 • mogu lako da ponovo koriste svoje kredencijale kako bi dobili posao ili se prijavili za dalju obuku širom Evrope
 • mogu da prikažu i verifikuju svoje kredencijale u bilo kom trenutku svoje karijere, čak i ako se institucija koja ih je izdala zatvori ili ako su podaci korišćeni za njihovo kreiranje izgubljeni

Poslodavci

 • mogu drastično da smanje vrijeme i troškove provjere kredencijala i obrade prijava za posao
 • mogu bolje da razumiju kredencijale kandidata, posebno iz drugih država članica jer će biti prevedeni na njihov jezik
 • mogu da vjeruju kredencijalima koji su otporni na neovlašćene izmjene.
employer
ETP

Provajderi obrazovanja i obuke

 • mogu da smanje administrativno opterećenje i troškove izdavanja kredencijala, a da istovremeno ubrzaju procedure izdavanja tako što će se digitalizovati
 • mogu bolje da razumiju kredencijale polaznika, posebno iz drugih država članica jer će biti prevedeni na njihov jezik

 

To su prenosiva digitalna dokumenta koja koriste otvorene standarde i koja su u potpunosti usklađena sa poznatim okvirima i instrumentima EU kao što su: