Euroopa digitaalsed õppimise tõendid 

Euroopa digitaalsed õppimise tõendid on organisatsiooni poolt õppijale väljastatavad dokumendid, millega tõendatakse nende õpinguid.

Euroopa digitaalsed õppimise tõendid hõlmavad diplomeid, õpiväljundite väljavõtteid ja mitmesuguseid muud liiki õpitulemusi tõendavaid tunnistusi. Need on mitmekeelsed ja varustatud kordumatu e-templiga, s.o asutuse templiga võrdväärse digitaalse vahendiga. See võimaldab haridus- ja koolitusasutustel hõlpsasti autentida, valideerida ja tunnustada mis tahes suuruse, kuju või vormiga tõendeid.

Mis on Euroopa digitaalsed õppimise tõendid?

Euroopa digitaalsete õppimise tõenditega võib kirjeldada ja tõestada järgmist:

 • kvalifikatsiooni (nt kutsetunnistused, ülikoolidiplomid ja muud õpinguid kajastavad dokumendid),
 • osalemist (nt koolitusel ja mitteformaalses õppes),
 • hindeid (nt õpiväljundite väljavõtteid) ja
 • õiguseid (nt õigust registreeruda õppele või asuda tööle).

Tõendiga kaasnev kiire ja automaatne autentimine ja kontroll toetavad tunnustamist ja aitavad vähendada halduskoormust, näidates kohe, kas tõendit on rikutud või on selle väljastanud selleks volitusi mitteomav organisatsioon. Euroopa digitaalsed õppimise tõendid on sama seaduslikud kui paberkandjal tunnistused ning neid tunnustatakse kogu Euroopa haridusruumis.

Digitaalsetest tõenditest saadav kasu

Euroopa digitaalsed õppimise tõendid on kasulikud kodanikele, tööandjatele ja organisatsioonidele.

learner

Üksikisikud

 • saavad luua veebipõhise portfelli, et registreerida kõik oma õpingud, omades samas täielikku kontrolli oma andmete üle
 • saavad oma tõendeid hõlpsasti taaskasutada, et otsida tööd või taotleda täienduskoolitust kõikjal Euroopas
 • saavad tõendeid esitada ja lasta neid kontrollida karjääri mis tahes etapis, isegi kui need väljastanud asutus on suletud või kui nende loomiseks kasutatud andmed on läinud kaduma

Tööandjad

 • saavad oluliselt vähendada tõendite kontrollimise ja tööle kandideerimise taotluste menetlemisele kuluvat aega ja kulusid
 • saavad kandidaatide, eriti teistest liikmesriikidest pärit kandidaatide tõenditest paremini aru, sest need on tõlgitud nende emakeelde
 • võivad usaldada võltsimiskindlaid tõendeid
employer
ETP

Haridus- ja koolitusteenuse osutajad

 • saavad vähendada oma halduskoormust ja tõendite väljastamisega seotud kulusid, kiirendades samal ajal väljastamist, kui lähevad üle digiteenusele
 • saavad teistest liikmesriikidest pärit õppijate tõenditest paremini aru, sest need on tõlgitud nende emakeelde

 

Euroopa digitaalsed õppimise tõendid on ülekantavad digidokumendid, mille puhul kasutatakse avatud standardeid ja mis on kooskõlas tuntud ELi raamistike ja vahenditega nagu: