Evropska digitalna potrdila za učenje

Evropska digitalna potrdila za učenje so izjave, ki jih organizacija izda učencu, v njih pa je dokumentirano njegovo učenje.

Evropska digitalna potrdila za učenje vključujejo diplome, spričevala, prepise ocen in številne druge vrste potrdil o učnih izidih. So večjezični in podpisani z edinstvenim elektronskim žigom (tj. digitalnim ekvivalentom žiga institucije). To ustanovam za izobraževanje in usposabljanje omogoča enostavno avtentikacijo, potrditev in priznanje potrdil vseh dolžin in oblik.

Kaj so evropska digitalna potrdila za učenje?

Evropska digitalna potrdila za učenje lahko opisujejo in potrjujejo:

 • kvalifikacije (npr. poklicna spričevala, univerzitetne diplome in drugi učni izidi)
 • dejavnosti (npr. udeležba na formalnih in neformalnih izobraževalnih dogodkih)
 • ocene (npr. prepisi ocen) in
 • pravice (npr. pravica do vpisa oziroma možnosti izobraževanja ali opravljanja poklica)

Takojšnja in samodejna avtentikacija in preverjanje podpirata priznavanje in pripomoreta k zmanjšanju upravnega bremena s takojšnjim prikazom, ali je bil opravljen nedovoljen poseg v potrdilo oziroma ali ga je izdala nepooblaščena organizacija. Evropska digitalna potrdila za učenje so pravno enakovredna papirnim potrdilom in so priznana v celotnem evropskem izobraževalnem prostoru.

Koristi digitalnih potrdil

Evropska digitalna potrdila za učenje državljanom, delodajalcem in organizacijam prinašajo številne koristi.

learner

Posamezniki

 • lahko oblikujejo spletni portfelj in tako beležijo svojo učno pot, hkrati pa imajo popoln nadzor nad svojimi podatki
 • lahko enostavno ponovno uporabijo svoje potrdilo za zaposlitev ali vpis v nadaljnje usposabljanje po vsej Evropi
 • lahko kadar koli na svoji poklicni poti predložijo svoja potrdila, ki jih je mogoče preveriti, tudi če ustanova, ki jih je izdala, preneha delovati ali če so podatki, ki so bili uporabljeni za njihovo ustvarjanje, izgubljeni

Delodajalci

 • lahko bistveno hitreje in ceneje preverijo potrdila in obdelajo prijave za zaposlitev
 • lahko bolje razumejo potrdila kandidatov, zlasti iz drugih držav članic, saj bodo prevedena v njihov jezik
 • lahko zaupajo potrdilom, zaščitenim pred nedovoljenimi posegi
employer
ETP

Izvajalci izobraževanja in usposabljanja

 • lahko zmanjšajo svoje upravno breme in stroške izdajanja potrdil, hkrati pa z digitalizacijo pospešijo postopke izdajanja
 • lahko bolje razumejo potrdila učečih se, zlasti iz drugih držav članic, saj bodo prevedena v njihov jezik

 

Gre za prenosne digitalne dokumente, ki uporabljajo odprte standarde in so v celoti usklajeni z znanimi okviri in instrumenti EU, kot so: