Europese digitale leercredentials

Europese digitale leercredentials zijn digitale documenten die lerenden van een organisatie ontvangen om hun leerproces te documenteren.

Het gaat daarbij onder meer om diploma’s, officiële verklaringen en tal van andere soorten certificaten ter staving van de leerprestaties. Europese digitale leercredentials zijn meertalig en voorzien van een uniek elektronisch zegel (het digitale equivalent van de rubberstempel van een instelling). De onderwijs- en opleidingsinstellingen kunnen zo de meest diverse credentials gemakkelijk authenticeren, valideren en erkennen.

Wat zijn Europese digitale leercredentials?

Europese digitale leercredentials kunnen de volgende zaken beschrijven en certificeren:

 • kwalificaties (bijvoorbeeld getuigschriften van vakbekwaamheid, universitaire diploma’s en andere bewijzen van leerresultaten);
 • activiteiten (bijvoorbeeld de deelname aan cursussen en niet-formele leeractiviteiten);
 • beoordelingen (bijvoorbeeld officiële verklaringen); en
 • rechten (bijvoorbeeld het recht om zich voor een leeractiviteit in te schrijven of een beroep uit te oefenen).

De ingebouwde ogenblikkelijke en automatische authenticatie- en verificatiecontroles vergemakkelijken de erkenning van credentials en reduceren de administratieve lasten, doordat onmiddellijk duidelijk wordt of met credentials geknoeid is of een organisatie credentials ten onrechte heeft afgegeven. Europese digitale leercredentials hebben dezelfde juridische geldigheid als papieren credentials en worden in de hele Europese onderwijsruimte erkend.

Voordelen van digitale credentials

De Europese digitale leercredentials bieden tal van voordelen voor burgers, werkgevers en organisaties.

learner

Individuele burgers

 • kunnen een onlineportefeuille met al hun leeractiviteiten opbouwen en hebben de volledige controle over hun gegevens
 • kunnen hun credentials gemakkelijk meermaals gebruiken om in heel Europa een baan te vinden of een nieuwe opleiding te volgen
 • kunnen hun credentials op elk moment van hun carrière voorleggen en laten verifiëren, zelfs als de instelling van afgifte niet meer bestaat of de gegevens voor het aanmaken van de credentials verloren zijn gegaan.

Werkgevers

 • kunnen de tijd en de kosten om credentials te verifiëren en sollicitaties te verwerken drastisch verminderen
 • kunnen de credentials van sollicitanten (vooral uit andere lidstaten) beter begrijpen aangezien ze in hun eigen taal worden vertaald
 • kunnen erop vertrouwen dat niet met de credentials is geknoeid
employer
ETP

Aanbieders van onderwijs of opleiding

 • kunnen hun administratieve lasten en de kosten voor de afgifte van credentials verminderen en tegelijkertijd de afgifteprocedures versnellen door digitaal te gaan
 • kunnen de credentials van lerenden (vooral uit andere lidstaten) beter begrijpen aangezien ze in hun eigen taal worden vertaald

 

Het gaat om draagbare digitale documenten die van open normen gebruikmaken en volledig in overeenstemming zijn met vertrouwde EU-kaders en -instrumenten, zoals: