Europos skaitmeniniai mokymosi kredencialai

Europos skaitmeniniai mokymosi kredencialai yra dokumentai, kuriuos organizacija išduoda besimokantiesiems ir kuriuose pateikiama informacija apie jų mokymosi rezultatus.

Europos skaitmeniniai mokymosi kredencialai – tai, be kita ko, diplomai, akademinės pažymos ir įvairūs kitų rūšių mokymosi rezultatų pažymėjimai. Jie yra daugiakalbiai ir pasirašyti unikaliu elektroniniu spaudu (t. y. institucijos guminio antspaudo skaitmeniniu atitikmeniu). Tai padeda švietimo ir mokymo įstaigoms lengvai nustatyti bet kokio dydžio, rūšies ar formos kredencialų autentiškumą, juos patvirtinti ir pripažinti.

Kas yra Europos skaitmeniniai mokymosi kredencialai?

Europos skaitmeniniais mokymosi kredencialais gali būti apibūdinami ir patvirtinami šie mokymosi rezultatai:

 • kvalifikacija (pvz., profesiniai pažymėjimai, universitetų diplomai ir kiti mokymosi rezultatai);
 • veikla (pvz., dalyvavimas kursuose ir neformaliojo mokymosi renginiuose);
 • įvertinimai (pvz., akademinės pažymos) ir
 • teisės (pvz., teisė pasinaudoti mokymosi galimybėmis arba užsiimti profesine veikla).

Įdiegtos momentinės ir automatinės autentiškumo nustatymo ir tikrinimo patikros padeda užtikrinti pripažinimą ir sumažinti administracinę naštą – nedelsiant parodoma, ar kredencialas suklastotas ir ar jį išdavė tam leidimo neturinti organizacija. Europos skaitmeniniai mokymosi kredencialai turi tokią pačią teisinę galią kaip popieriniai kredencialai ir yra pripažįstami visoje Europos švietimo erdvėje.

Skaitmeninių kredencialų nauda

Europos skaitmeniniai mokymosi kredencialai yra labai naudingi piliečiams, darbdaviams ir organizacijoms.

learner

Fiziniai asmenys:

 • gali sukurti internetinį portfelį, kad galėtų sekti visą savo mokymąsi ir kartu visiškai kontroliuoti savo duomenis;
 • lengvai gali pakartotinai naudoti savo kredencialus, kad gautų darbą arba pateiktų prašymą dėl tolesnio mokymosi bet kur Europoje;
 • bet kuriame karjeros etape gali pateikti savo kredencialus, kad šie būtų patikrinti, net jei juos išdavusi institucija nutraukia veiklą arba jei prarandami jiems sukurti panaudoti duomenys.

Darbdaviai:

 • gali labai sutrumpinti kredencialų tikrinimo ir darbo prašymų nagrinėjimo laiką ir sumažinti susijusias išlaidas;
 • gali geriau suprasti kandidatų, ypač kilusių iš kitų valstybių narių, kredencialus, nes šie bus išversti į jų kalbą;
 • gali pasitikėti nuo klastojimo apsaugotais kredencialais.
employer
ETP

Švietimo ir mokymo paslaugų teikėjai:

 • naudodamiesi skaitmeninėmis priemonėmis, gali sumažinti savo administracinę naštą bei kredencialų išdavimo išlaidas ir kartu paspartinti išdavimo procedūras;
 • gali geriau suprasti besimokančiųjų, ypač kilusių iš kitų valstybių narių, kredencialus, nes šie bus išversti į jų kalbą.

 

Tai yra perkeliamieji skaitmeniniai dokumentai, kuriems sukurti taikomi atvirieji standartai ir kurie yra visiškai suderinti su žinomomis ES sistemomis ir priemonėmis, pvz.: