De europæiske digitale eksamensbeviser for læring

De europæiske digitale eksamensbeviser for læring er erklæringer udstedt af en organisation til studerende, kursister og andre, der dokumenterer, hvad de har lært.

De europæiske digitale eksamensbeviser for læring omfatter eksamensbeviser, eksamensudskrifter og en lang række andre typer certifikater og beviser for læring. Der er tale om flersprogede beviser, som er underskrevet med et elektronisk segl (dvs. den digitale ækvivalent til en institutions gummistempel). Beviset giver uddannelsesinstitutionerne mulighed for nemt at autentificere, godkende og genkende eksamensbeviser af enhver størrelse og i ethvert format.

Hvad er de europæiske digitale eksamensbeviser for læring?

De europæiske digitale eksamensbeviser for læring beskriver og certificerer:

 • kvalifikationer (f.eks. beviser for erhvervskvalifikationer, universitetseksamensbeviser og andre beviser for læring)
 • aktiviteter (f.eks. beviser for deltagelse i klasseundervisning og ikke-formel læring)
 • vurderinger (f.eks. eksamensudskrifter)
 • rettigheder (f.eks. retten til at tilmelde sig kurser og andre læringstiltag eller til at udøve et erhverv).

Den indbyggede øjeblikkelige og automatiske autentificering og verifikation understøtter anerkendelsen af folks læring og bidrager til at mindske den administrative byrde, fordi det med det samme kan ses, om et bevis er blevet manipuleret, eller om det er udstedt af en organisation, der ikke er autoriseret til at gøre det. De europæiske digitale eksamensbeviser for læring har samme juridiske gyldighed som papirbaserede eksamensbeviser og anerkendes i hele det europæiske uddannelsesområde.

Fordelene ved de digitale eksamensbeviser

De europæiske digitale eksamensbeviser for læring er til stor gavn for borgere, arbejdsgivere og organisationer.

 

learner

Enkeltpersoner

 • kan opbygge en onlineportefølje, hvor alt, hvad de har lært, kan spores, og hvor de har fuld kontrol over deres data
 • kan nemt genbruge deres beviser i hele Europa, når de skal søge et job eller ansøge om videreuddannelse
 • kan fremlægge og få deres bevis kontrolleret på et hvilket som helst tidspunkt i deres arbejdsliv, selv om den institution, der har udstedt det, lukker, og selv om de oplysninger, beviset er oprettet ud fra, går tabt

Arbejdsgivere

 • kan spare rigtig meget tid og mange af de omkostninger, der er forbundet med kontrol af eksamensbeviser og behandling af jobansøgninger
 • kan få en bedre forståelse af kvalifikationerne hos deres ansøgere, ikke mindst fra andre medlemslande, da de bliver oversat til deres eget sprog
 • kan stole på oplysningerne på eksamensbeviserne, fordi de er sikret mod manipulation
employer
ETP

Uddannelsesinstitutioner

 • kan mindske deres administrative byrde og omkostningerne ved at udstede eksamensbeviser, og samtidig med at udstedelsesprocessen forkortes ved at blive digitaliseret
 • kan få en bedre forståelse af kvalifikationerne hos de studerende, ikke mindst fra andre medlemslande, da de bliver oversat til deres eget sprog

 

Der er tale om bærbare digitale dokumenter, der bruger åbne standarder og fuldt ud overholder de velkendte EU-regler og -redskaber som blandt andet: