Europeiska digitala referenser för lärande

Europeiska digitala referenser för lärande är en form av dokumentation som organisationer utfärdar för att styrka vad en person har lärt sig.

Det kan vara till exempel examensbevis, registerutdrag och många andra typer av intyg. De är flerspråkiga och har ett unikt elektroniskt sigill (dvs. den digitala motsvarigheten till en institutions stämpel). På det sättet kan utbildningsinstitutioner enkelt autentisera, validera och erkänna referenser oavsett storlek eller format.

Vad är europeiska digitala referenser för lärande?

Europeiska digitala referenser för lärande kan beskriva och certifiera

 • kvalifikationer (t.ex. yrkescertifiering eller universitetsexamen)
 • aktiviteter (t.ex. deltagande i lektioner och icke-formellt lärande)
 • bedömningar (t.ex. registerutdrag)
 • rättigheter (t.ex. rätt att anmäla sig till en utbildning eller att utöva ett yrke).

Den inbyggda automatiska autentiseringen och verifieringen förenklar erkännandet och administrationen genom att genast visa om en referens har manipulerats eller om organisationen som utfärdat den inte har rätt att göra det. Europeiska digitala referenser för lärande har samma rättsliga giltighet som pappersintyg och erkänns i hela det europeiska området för utbildning.

Fördelarna med digitala referenser

De europeiska digitala referenserna har många fördelar för enskilda, arbetsgivare och organisationer.

learner

Enskilda personer

 • kan bygga upp en onlineportfölj med allt sitt lärande och samtidigt ha full kontroll över sina data
 • kan enkelt återanvända sina referenser för att söka jobb eller utbildningar i hela Europa
 • kan uppvisa och få sina referenser verifierade när som helst under sin karriär, även om den institution som utfärdade dem stänger eller om de uppgifter som användes för att skapa dem går förlorade.

Arbetsgivare

 • kan drastiskt minska tidsåtgången och kostnaderna för att verifiera referenser och behandla platsansökningar
 • kan bättre förstå sökandenas meriter, särskilt från andra EU-länder eftersom de översätts till det egna språket
 • kan lita på att referenserna inte har manipulerats.
employer
ETP

Utbildningsanordnare

 • kan minska administrationen med och kostnaderna för att utfärda referenser, samtidigt som utfärdandet går snabbare då det sker digitalt
 • kan bättre förstå studenternas meriter, särskilt från andra EU-länder eftersom de översätts till det egna språket.

 

De är digitala dokument som bygger på öppna standarder och som är helt anpassade till välkända EU-ramar och instrument såsom