Upravljanje vašim ličnim podacima u Europassu

Zaštita vaših ličnih podataka je prioritet za Europass. Europass nikada neće dijeliti, prodavati ili koristiti vaše lične podatke sa vašeg Europass profila. Vi kontrolišete s kim dijelite svoje podatke i koliko dugo.

Kako Europass koristi vaše podatke?

Europass koristi informacije s vašeg profila kako bi analizirao vaše vještine i predložio vam zanimljive poslove i kurseve. Uvijek možete odabrati da isključite ove Europass funkcije.

Europass prikuplja anonimne statističke podatke (npr. koliko je posjetilaca registrovano u Europassu) i trendove (npr. da li korisnici Europassa imaju visok nivo digitalnih vještina). Vaši lični podaci nikada se neće koristiti u ovu svrhu.

Uvijek možete da izbrišete cijeli ili dio svog Europass profila tako da uvijek imate potpunu kontrolu nad svojim informacijama.

Čuvanje podataka u vašem Europass profilu

Vaš Europass profil je vaš lični online alat za upravljanje svim podacima o vašim vještinama, kvalifikacijama i iskustvima. Možete da uključite lične podatke u svoj profil i čuvate datoteke (npr. CV-je, diplome) u vašoj Europass biblioteci.

U Europassu ne bi trebalo da čuvate nikakve informacije koje bi mogle da se smatraju neprikladnim ili uvredljivim ili koje sadrže osjetljive lične podatke (npr. o vašem zdravlju).

Dijeljenje podataka sa vašeg Europass profila

Europass nikada neće dijeliti vaš profil ili datoteke bez vašeg pristanka. Možete da dijelite linkove do vašeg Europass profila i datoteka (npr. CV-je, diplome) iz svoje Europass biblioteke sa poslodavcima, obrazovnim institucijama i drugima, ako želite.

Uvijek provjerite da li znate identitet onoga s kim dijelite svoje podatke.

I imajte na umu da u nekim slučajevima primaoci, posebno van EU, možda ne podliježu zahtjevima za zaštitu podataka.

Više informacija

Europass je besplatan alat, koji je razvila Evropska komisija, za rad i učenje u Evropi. Možete kontaktirati sa Europassom u vezi sa svim pitanjima o tome kako da upravljate svojim ličnim podacima.

Možete da pročitate zvaničnu Europass izjavu o privatnosti koja uključuje kontakt podatke Evropskog nadzornika za zaštitu podataka (EDPS).