Jämförelse mellan tredjeländers nationella och regionala referensramar för kvalifikationer och den europeiska referensramen för kvalifikationer

Den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF) kan främja tydlighet och erkännande av kvalifikationer internationellt. Genom att jämföra EQF med nationella och regionala referensramar för kvalifikationer i tredjeländer, dvs. länder utanför EU, blir det lättare att förstå de olika referensramarna för kvalifikationer i Europa. Tack vare jämförelsen kan man bland annat underlätta erkännandet av kvalifikationer för

  • personer som flyttar till ett EU-land för att studera eller arbeta
  • utbildningsinstitutioner, arbetsgivare och andra berörda parter som tar emot arbetstagare eller studerande från andra länder.

I EQF-rekommendationen från 2017 uppmanades kommissionen och medlemsländerna att undersöka möjligheten att jämföra EQF med tredjeländers nationella och regionala referensramar för kvalifikationer. Syftet är inte att driva igenom att andra referensramar för kvalifikationer ska följa EQF, utan att utvärdera om det går att jämföra olika aspekter av EQF och andra referensramar och skapa en ömsesidig förståelse.

Jämförelseprojektet befinner sig fortfarande i pilotfasen och jämförelserapporterna från pilotprojektet finns nedan.

Comparison report of EQF and NQF of Ukraine

Comparison Report Ukraine (EN)
English
(2.34 MB - PDF)
Download
Comparison Report Ukraine (UA)
English
(2.67 MB - PDF)
Download

Comparison report of EQF and NQF of Cabo Verde

Comparison Report Cabo Verde (EN)
English
(3.02 MB - PDF)
Download