Sammenligning af tredjelandes nationale og regionale kvalifikationsrammer med EQF

Den europæiske kvalifikationsramme (EQF) har potentiale til på internationalt plan at fremme gennemsigtighed vedrørende kvalifikationer og anerkendelse af dem. En sammenligning af EQF med de nationale og regionale kvalifikationsrammer i tredjelande vil gøre det muligt at opnå en bedre forståelse af andre nationale og regionale referencerammer for kvalifikationer i Europa og omvendt. En af de vigtigste fordele ved en sammenligning vil være at gøre anerkendelsen af kvalifikationer lettere for:

  • personer, der flytter til et EU-land for at uddanne sig eller arbejde
  • uddannelsesinstitutioner, arbejdsgivere og andre, der modtager arbejdstagere eller studerende fra andre lande

I EQF-henstillingen fra 2017 blev Kommissionen og EU-landene opfordret til at undersøge muligheden for at sammenligne tredjelandes nationale og regionale kvalifikationsrammer med EQF. Formålet med at sammenligne referencerammer for kvalifikationer er ikke at udvirke, at andre kvalifikationsrammer stemmer overens med EQF, men at vurdere, om forskellige aspekter af EQF og de EU-eksterne rammer er sammenlignelige, og skabe en gensidig forståelse.

EQF-sammenligningsprocessen er stadig i pilotfasen, og sammenligningsrapporterne for disse pilotprojekter kan downloades nedenfor.

Comparison report of EQF and NQF of Ukraine

Comparison Report Ukraine (EN)
English
(2.34 MB - PDF)
Download
Comparison Report Ukraine (UA)
English
(2.67 MB - PDF)
Download

Comparison report of EQF and NQF of Cabo Verde

Comparison Report Cabo Verde (EN)
English
(3.02 MB - PDF)
Download