Kolmansien maiden tutkintojen kansallisten ja alueellisten viitekehysten ja EQF:n vertailu

Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) avulla voidaan edistää tutkintojen läpinäkyvyyttä ja tunnustamista kansainvälisesti. EQF:n ja kolmansien maiden tutkintojen kansallisten ja alueellisten viitekehysten vertailu auttaa eurooppalaisia ymmärtämään paremmin muiden maiden tutkintokehyksiä ja päinvastoin. Viitekehyksiä vertailemalla voidaan esimerkiksi helpottaa tutkintojen tunnustamista, mistä on hyötyä

  • henkilöille, jotka muuttavat EU-maahan opiskelemaan tai työskentelemään,
  • oppilaitoksille, työnantajille ja muille sidosryhmille, jotka vastaanottavat työntekijöitä tai opiskelijoita muista maista.

Vuonna 2017 annetussa EQF-suosituksessa suositeltiin, että komissio ja jäsenvaltiot tutkisivat mahdollisuutta vertailla kolmansien maiden kansallisia ja alueellisia tutkintojen viitekehyksiä EQF:ään. Tutkintojen viitekehysten vertailun tarkoituksena ei ole saada muita tutkintokehyksiä mukautumaan EQF:ään vaan arvioida, onko niillä vastaavuuksia, ja luoda vastavuoroista ymmärtämystä viitekehyksistä.

Vertailu on vielä pilottivaiheessa. Pilottihankkeiden vertailuraportit ovat saatavilla tällä sivulla.

Comparison report of EQF and NQF of Ukraine

Comparison Report Ukraine (EN)
English
(2.34 MB - PDF)
Download
Comparison Report Ukraine (UA)
English
(2.67 MB - PDF)
Download

Comparison report of EQF and NQF of Cabo Verde

Comparison Report Cabo Verde (EN)
English
(3.02 MB - PDF)
Download