Srovnání vnitrostátních a regionálních rámců kvalifikací třetích zemí s ERK

Evropský rámec kvalifikací (EQF) má potenciál usnadnit transparentnost a uznávání kvalifikací na mezinárodní úrovni. Porovnání evropského rámce kvalifikací s vnitrostátními a regionálními rámci kvalifikací třetích zemí umožní lepší porozumění ostatním vnitrostátním a regionálním rámců kvalifikací v Evropě a naopak. Jedním z hlavních přínosů srovnání bude usnadnění uznávání kvalifikací pro:

  • osoby, které se stěhují do země EU za studiem či za prací
  • vzdělávací instituce včetně oblasti odborné přípravy, zaměstnavatele a další zúčastněné strany, kteří přijímají pracovníky nebo účastníky vzdělávání z jiných zemí

V doporučení o evropském rámci kvalifikací z roku 2017 bylo Komisi a členským státům doporučeno, aby prozkoumaly možnost srovnání vnitrostátních a regionálních rámců kvalifikací třetích zemí s ERK. Účelem porovnání rámců kvalifikací není přesvědčit jiné rámce kvalifikací, aby byly v souladu s evropským rámcem kvalifikací, ale uvážlivě posoudit, zda jsou různé aspekty obou rámců srovnatelné, a napomoci vzájemnému dobrému porozumění rámcům.

Porovnání evropského rámce kvalifikací je stále v pilotní fázi a srovnávací zprávy z těchto pilotních projektů jsou k dispozici níže.

Comparison report of EQF and NQF of Ukraine

Comparison Report Ukraine (EN)
English
(2.34 MB - PDF)
Download
Comparison Report Ukraine (UA)
English
(2.67 MB - PDF)
Download

Comparison report of EQF and NQF of Cabo Verde

Comparison Report Cabo Verde (EN)
English
(3.02 MB - PDF)
Download