Primerjava nacionalnih in regionalnih ogrodij kvalifikacij tretjih držav z evropskim ogrodjem kvalifikacij

Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK) lahko olajša preglednost in priznavanje kvalifikacij na mednarodni ravni. Primerjava EOK z nacionalnimi in regionalnimi ogrodji kvalifikacij tretjih držav omogoča boljše razumevanje drugih nacionalnih in regionalnih ogrodij kvalifikacij v Evropi in obratno. Ena od ključnih prednosti primerjave je lažje priznavanje kvalifikacij za:

  • ljudi, ki se preselijo v državo EU, da bi se izobraževali ali delali
  • ustanove za izobraževanje in usposabljanje, delodajalce in druge deležnike, ki sprejemajo delavce ali učeče se iz drugih držav

V priporočilu o EOK iz leta 2017 je bilo Komisiji in državam članicam priporočeno, naj preučijo možnost primerjave nacionalnih in regionalnih ogrodij kvalifikacij tretjih držav z EOK. Primerjava ogrodij kvalifikacij ni namenjena prilagajanju drugih ogrodij kvalifikacij EOK, temveč podrobni oceni primerljivosti orodij z različnih vidikov, da bi lahko oblikovali njihovo boljše medsebojno razumevanje.

Primerjava EOK je še vedno v pilotni fazi, primerjalna poročila pilotnih projektov pa so na voljo spodaj.

Comparison report final rev 23-02-2023 EN.pdf
English
(2.34 MB - PDF)
Download
Comparison report final rev 23-02-2023 UA.pdf
English
(2.67 MB - PDF)
Download