Vergelijking van nationale en regionale kwalificatiekaders van derde landen met het EKK

Het Europees kwalificatiekader (EKK) kan de transparantie en erkenning van kwalificaties op internationaal niveau bevorderen. Door het EKK te vergelijken met nationale en regionale kwalificatiekaders van derde landen wordt meer inzicht verkregen in andere nationale en regionale kwalificatiekaders in Europa en andersom. Daardoor wordt erkenning van kwalificaties gemakkelijker voor:

  • mensen die naar een EU-land verhuizen om te leren of te werken
  • onderwijs- en opleidingsinstellingen, werkgevers en andere belanghebbenden die werknemers of lerenden uit andere landen ontvangen

In de EKK-aanbeveling van 2017 werd de Commissie en de lidstaten aanbevolen na te gaan of de nationale en regionale kwalificatiekaders van derde landen konden worden vergeleken met het EKK. Een vergelijking tussen de kwalificatiekaders is niet bedoeld om andere kwalificatiekaders ervan te overtuigen aan het EKK te voldoen, maar om na te gaan of verschillende aspecten van beide vergelijkbaar zijn en om een wederzijds begrip van de kaders te creëren.

Dit initiatief bevindt zich nog in de proeffase en de vergelijkingsverslagen van deze proefprojecten zijn hieronder beschikbaar.

Comparison report of EQF and NQF of Ukraine

Comparison Report Ukraine (EN)
English
(2.34 MB - PDF)
Download
Comparison Report Ukraine (UA)
English
(2.67 MB - PDF)
Download

Comparison report of EQF and NQF of Cabo Verde

Comparison Report Cabo Verde (EN)
English
(3.02 MB - PDF)
Download