Сравнение на националните и регионалните квалификационни рамки на държави извън ЕС с ЕКР

Европейската квалификационна рамка (ЕКР) може да улесни прозрачността и признаването на квалификации в международен план. Сравняването на ЕКР с националните и регионалните квалификационни рамки на държави извън ЕС ще даде възможност за по-добро разбиране на другите национални и регионални квалификационни рамки в Европа и обратно. Една от основните ползи от сравнението ще е улесняването на признаването на квалификациите за:

  • хората, които се местят в страна от ЕС, за да учат или работят
  • институциите за образование и обучение, работодателите и другите заинтересовани страни, които приемат работници или учащи от други държави.

В препоръката относно ЕКР от 2017 г. се препоръчва Комисията и държавите от ЕС да проучат възможността за сравняване на националните и регионалните квалификационни рамки на държави извън ЕС с ЕКР. Целта на сравняването на квалификационните рамки не е да се убеждават другите държави да приведат своите квалификационни рамки в съответствие с ЕКР, а да се прецени внимателно дали различните аспекти на рамките са сравними и да се постигне взаимно разбиране относно рамките.

Действията по сравняване на ЕКР все още са в пилотна фаза. Сравнителните доклади от тези пилотни действия са достъпни по-долу.

Comparison report of EQF and NQF of Ukraine

Comparison Report Ukraine (EN)
English
(2.34 MB - PDF)
Download
Comparison Report Ukraine (UA)
English
(2.67 MB - PDF)
Download

Comparison report of EQF and NQF of Cabo Verde

Comparison Report Cabo Verde (EN)
English
(3.02 MB - PDF)
Download