Porównanie krajowych i regionalnych ram kwalifikacji państw trzecich z europejskimi ramami kwalifikacji

Europejskie ramy kwalifikacji (ERK) mają ułatwiać uznawanie kwalifikacji na szczeblu międzynarodowym i zwiększyć przejrzystość w tym obszarze. Porównanie ERK z krajowymi i regionalnymi ramami kwalifikacji państw trzecich umożliwi lepsze zrozumienie po obu stronach. Jedną z głównych korzyści takiego porównania będzie ułatwienie uznawania kwalifikacji. Korzyść tę odczują:

  • osoby, które przeprowadzają się do kraju UE, aby uczyć się tam lub pracować
  • instytucje oświatowe, pracodawcy i inne zainteresowane podmioty, które przyjmują pracowników lub osoby uczące się z innych krajów.

Zgodnie z zaleceniem w sprawie ERK z 2017 r. Komisja i państwa członkowskie powinny zbadać możliwość porównania krajowych i regionalnych ram kwalifikacji państw trzecich z europejskimi ramami kwalifikacji. Celem porównania ram kwalifikacji nie jest doprowadzenie do dostosowania innych ram kwalifikacji do ERK. Chodzi o wnikliwą ocenę porównywalności różnych aspektów i lepsze wzajemne zrozumienie ram kwalifikacji.

Analiza porównawcza ERK jest nadal w fazie pilotażowej. Dotąd sporządzone sprawozdania porównawcze są dostępne poniżej.

Comparison report of EQF and NQF of Ukraine

Comparison Report Ukraine (EN)
English
(2.34 MB - PDF)
Download
Comparison Report Ukraine (UA)
English
(2.67 MB - PDF)
Download

Comparison report of EQF and NQF of Cabo Verde

Comparison Report Cabo Verde (EN)
English
(3.02 MB - PDF)
Download