Kolmandate riikide riiklike ja piirkondlike kvalifikatsiooniraamistike võrdlemine Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga

Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (EQF) aitab suurendada kvalifikatsioonide läbipaistvust ja lihtsustada nende rahvusvahelist tunnustamist. Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku võrdlemine kolmandate riikide riiklike ja piirkondlike kvalifikatsiooniraamistikega võimaldab meil paremini aru saada, millised on teiste Euroopa riikide ja piirkondade kvalifikatsiooniraamistikud, ja vastupidi. Võrdlemise üks peamisi kasutegureid on see, et kvalifikatsioonide tunnustamine läheb lihtsamaks

  • nende inimeste jaoks, kes kolivad ELi liikmesriiki õppima või töötama, ning
  • haridus- ja koolitusasutuste, tööandjate ja muude sidusrühmade jaoks, kes võtavad tööle või õppima teistest riikidest pärit töötajaid ja õppijaid.

Euroopa Komisjonil ja liikmesriikidel soovitati 2017. aastal Euroopa kvalifikatsiooniraamistikku käsitlevas soovituses uurida võimalust võrrelda kolmandate riikide riiklikke ja piirkondlikke kvalifikatsiooniraamistikke Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga. Kvalifikatsiooniraamistike võrdlemise eesmärk ei ole veenda teisi riike selles, et nende kvalifikatsiooniraamistikud tuleb vastavusse viia Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga. Võrdlemise teel tahetakse pigem hinnata, kas erinevate kvalifikatsiooniraamistike eri aspektid on võrreldavad ning kas raamistike osas on võimalik jõuda vastastikuse mõistmiseni.

Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku võrdlemine teiste riikide omaga on alles katseetapis ja nende katseprojektide võrdlusaruanded on kättesaadavad allpool.

Comparison report of EQF and NQF of Ukraine

Comparison Report Ukraine (EN)
English
(2.34 MB - PDF)
Download
Comparison Report Ukraine (UA)
English
(2.67 MB - PDF)
Download

Comparison report of EQF and NQF of Cabo Verde

Comparison Report Cabo Verde (EN)
English
(3.02 MB - PDF)
Download