Trečiųjų šalių nacionalinių ir regioninių kvalifikacijų sandarų palyginimas su EKS

Europos kvalifikacijų sandara (EKS) gali padidinti kvalifikacijų skaidrumą ir palengvinti jų pripažinimą tarptautiniu mastu. Lyginant EKS su trečiųjų šalių nacionalinėmis ir regioninėmis kvalifikacijų sandaromis bus galima geriau suprasti kitas nacionalines ir regionines kvalifikacijų sandaras Europoje ir atvirkščiai. Vienas iš pagrindinių palyginimo privalumų bus paprastesnis kvalifikacijų pripažinimas:

  • į ES šalis mokytis arba dirbti atvykusiems žmonėms,
  • švietimo ir mokymo įstaigoms, darbdaviams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams, priimantiems darbuotojus ar besimokančius asmenis iš kitų šalių.

2017 m. EKS rekomendacijoje Komisijai ir valstybėms narėms rekomenduota išnagrinėti galimybę palyginti trečiųjų šalių nacionalines ir regionines kvalifikacijų sandaras su EKS. Kvalifikacijų sandarų palyginimo tikslas yra ne įtikinti suderinti kitas kvalifikacijų sandaras su EKS, bet apgalvotai įvertinti, ar įvairūs abiejų sandarų aspektai yra palyginami, ir sukurti abipusį sandarų supratimą.

EKS palyginimo projektas vis dar yra bandomajame etape, o šių bandomųjų projektų palyginimo ataskaitos pateikiamos toliau.

Comparison report of EQF and NQF of Ukraine

Comparison Report Ukraine (EN)
English
(2.34 MB - PDF)
Download
Comparison Report Ukraine (UA)
English
(2.67 MB - PDF)
Download

Comparison report of EQF and NQF of Cabo Verde

Comparison Report Cabo Verde (EN)
English
(3.02 MB - PDF)
Download